Maršala Tita 294, 88108 Mostar
+387 61 209 379
+387 36 577 513

Potpisan ugovor sa Domom penzionera “Green” Vrapčići

dom-penz

Potpisan ugovor za izgradnju konstruktivnih radova na objektu Dom penzionera “Green” u Vrapčićima.

Dom penzionera Green je kao ustanova socijalne zaštite utemeljen 2011.g. i od tada djeluje sa kontinuiranim unapređenjem kao smještajnih kapaciteta tako i usluga koje pružamo.