Maršala Tita 294, 88108 Mostar
+387 61 209 379
+387 36 577 513

Kontaktirajte nas.

Naša adresa.

Maršala Tita 294,
88108 Mostar,
Federacija BiH,
Bosna i Hercegovina

Naši brojevi.

Finansije 1: +387 36 577 757
Finansije 2: +387 36 557 650
Mobitel: +387 61 209 379
Sedište Tel/Fax: +387 36 577 513

Naše email adrese.

gradnja@bih.net.ba
voljevicaedib@gmail.com
gradnja@gradnja-mostar.com
www.gradnja-mostar.com

Identifikacijski brojevi.

ID broj: 4227100870001
PDV broj: 227100870001
Mat. broj: 1-12136
KS Mostar br.: Tt-0-10/14

Pišite nam.
Ukoliko Vam se ukaže potreba za realizacijom nekih od građevinskih, odnosno građevinsko-zanatskih radova, obratite nam se porukom.