Maršala Tita 294, 88108 Mostar
+387 61 209 379
+387 36 577 513

Mašinski fakultet Mostar

Lokacija

Mostar

Kategorija

Kulturna ustanova

Vrijednost

Nepoznato

Mašinski fakultet
u Mostaru.

Razvoj industrije nakon Drugog svjetskog rata uvjetovao je potrebom za visokoobrazovanim kadrovima mašinske struke, tako da 11. novembra 1959. godine dolazi do osnivanja Visoke tehničke škole mašinske struke (VTŠMS). Od svog početka VTŠMS je bila usko povezana sa privredom, koja je odredila njenu fizionomiju. Dobar dio nastavnog i asistentskog kadra je angažovan iz kombinata “SOKO”. Studij je trajao tri godine, odnosno šest semestara.
Zajednica mašinskih fakulteta Jugoslavije je odmah prihvatila VTŠMS u Mostaru za ravnopravnog člana, a 1968. godine povjerena joj je organizacija savjetovanja na temu “Aktuelna pitanja obrazovanja kadrova iz mašinstva”.Godine 1969. u Mostaru su organizovani Susreta studenata mašinstva – IX mašinijade.
U julu 1968. godine VTŠMS u Mostaru je primljena u sastav tada jedinog univerziteta u Bosni i Hercegovini – Univerziteta u Sarajevu. VTŠMS postaje odjeljenje za mašinstvo u Mostaru u sklopu Mašinskog fakulteta u Sarajevu 1970. godine. Statutom je određeno da se obrazuje profil diplomiranog inženjera proizvodnog i konstruktivnog smjera, a nastava traje četiri i po godine, odnosno devet semestara.
Septembra 1972. godine Odjeljenje za mašinstvo u Mostaru rješava pitanje prostora dobijanjem zgrade u bivšem Zapadnom logoru u Mostaru.
U narednom periodu razvoj Fakulteta se uglavnom ogleda u nabavci opreme za predviđene laboratorije i upućivanje nastavnika i saradnika na postdiplomski studij u razvijenije naučnoistraživačke centre.

Više na ovom linku.

Project details

Categories: Business Buildings

Client: Kuler Themes

Surface Area: 450,000 m2

Completed: 2014

Architect: Jason & Perry

Completed: 2018

Ako imate pitanja – javite nam se!
+387 (0) 36 577 757